Arama

5746 sayılı kanunla ilgili ARGEMİP üyelerinin görüşlerini içeren raporumuz yayınlandı.
Raporlar
İncele
  • 1 Ocak 2016
Ar-Ge Performans Değerlendirme Modelleri ve Ölçütleri / Müfit Akyos- Umut Ekmekçi
Raporlar
İncele
Ar-Ge Katma Değer Ölçme ve Değerlendirme / Müfit Akyos
Raporlar
İncele
İçgörü Çalıştayı Raporu/ ARGEMİP-Sistem Global
Raporlar
İncele
  • 10 Mayıs 2021