Çalışma Grupları

Eğitim Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

ARGEMİP Eğitim Çalışma Grubu, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personel eğitimine odaklanarak, ARGEMİP tarafından düzenlenecek eğitimlerin planlanması, eğitim başlığında yetkin eğitmen/kuruluşların araştırılması ve memnuniyetlerin değerlendirilmesi konusunda çalışır.


Yönetim:

Çalışma Grubu liderliği görevi Peak Up Teknoloji Kıdemli Proje Yöneticisi Sn. Mine Üstünbaş tarafından sürdürülmektedir.TÜBİTAK Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

TÜBİTAK Çalışma Grubu, ARGEMİP'in TÜBİTAK ile işbirliği doğrultusunda TÜBİTAK tarafından açılan çağrılar, proje yazımı, başvuru süreçleri gibi konularda üyelere bilgi sağlayacak faaliyet düzenlenmesi ve geri bildirimlerin TÜBİTAK yetkililerine raporlanması konusunda faaliyet gösterir. Üyeler, TÜBİTAK ile iletişimlerini güçlendirmek ve fırsatları yakalamak için bu grup aracılığıyla bilgilendirilirler.


Yönetim:

Çalışma Grubu, Netaş Telekominikasyon A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Stratejileri Direktörü Sn. Rıza Durucasugil, Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Sn. Tuğçe Uysal, Huhtamaki Flexibles Turkey Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Sn. Selin Karaca, İstanbul Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Sn. Barış Büyük ve CMS Makine San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Direktörü Sn. Mehmet Tezcan'dan oluşan yönetim ekibi ve üyeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.5746 Sayılı Kanun Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

5746 Sayılı Kanun Çalışma Grubu, AR-GE ve tasarım merkezlerini ilgilendiren karar ve kanunlar hakkında üyelerin görüş ve önerilerini rapor haline getirerek kanun koyuculara iletilmesi konusunda faaliyetini sürdürür.


Yönetim:

Çalışma Grubu liderliği görevi Migros Ticaret A.Ş. Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Sn. Tiryal Demirkılıç tarafından sürdürülmektedir.Uluslararası Projeler Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

Uluslararası Projeler Çalışma Grubu, ARGEMİP üyelerinin uluslararası arenada projeler geliştirmelerine destek olur. Grup, potansiyel işbirliği fırsatlarını araştırır ve uluslararası projeleri koordine eder.


Yönetim: 

Çalışma Grubu, Netaş Telekominikasyon A.Ş.  Ar-Ge ve İnovasyon Stratejileri Kıdemli Müdürü Sn. Ali Taşkıran, Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. İnovasyon Müdürü Sn. Melike Oya Kader, Sestek Ses ve İletişim Bilgisayar Tek. San. ve Tic. A.Ş.  Ar-Ge Merkezi Müdürü Sn. Tuba Arslan 'dan oluşan yönetim ekibi ve üyeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.


 

Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu, patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet konularını ele alır. Üyelere fikri mülkiyet hakları konusunda rehberlik sağlar ve bu konularda bilgi edinmelerine yardımcı olur.


Yönetim:

Çalışma Grubu, Organik Kimya San Tic. A.Ş. Kurumsal Ar-Ge Müdürü Sn. Esin Akdeniz, Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Uzmanı Sn. Pınar Yozgatlı, Hayat Kimya A.Ş. Patent Yöneticisi Sn. Filiz Öztürk Filiz, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. İnovasyon Projeleri Yöneticisi Sn. Hanife Sönmez, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Fikri Mülkiyet ve Proje Yöneticisi Sn. Erdem Şahinkaya'dan oluşan yönetim ekibi ve üyeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.Tasarım Merkezleri Çalışma Grubu


Faaliyet Alanı:

Tasarım Merkezleri Çalışma Grubu, tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezlerinden farklı olarak karşılaştıkları zorlukları ve gerekliliklerini saptayarak üye görüşlerini toplamak ve yetkililere raporlamak konusunda faaliyetini sürdürür.


Yönetim:

Çalışma Grubu liderliği görevi Link Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasarım Merkezi Müdürü Sn. Merve Dilruba Ülker tarafından sürdürülmektedir.