Misyon ve Vizyon


Misyon


  • Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım uygulamalarını ve mevzuatını global düzeyde örnek teşkil edecek bir seviyeye ulaştırmak için kanun koyuculara ve uygulayıcılara destek olmak,
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri arasında iletişim ve işbirliğinin artırılması,
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sorunlarının ortaya çıkarılması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri niteliklerinin artırılması.


Vizyon


Ülkemiz Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon ekosistemini küresel ölçeğe ulaştıracak iş birliği ve iletişim platformu olmak.