Ar-Ge Merkezlerinde Kullanılan İnovasyon Teknikleri Eğitimler

Ar-Ge Merkezlerinde Kullanılan İnovasyon Teknikleri

Online Toplantı
16 Eylül 2020 10:00
16 Eylül 2020 16:00
20 kişi
6 saat
Prof. Ruhi Kaykayoğlu

İnovasyon Tanımı ve İnovasyon Gerçekleştirme Metodolojileri

• Ar-Ge Merkezleri İnovasyon Metodolojilerini Nasıl Kullanabilir?

• İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması Adımları

• Soru-Cevap

Dökümanlar

Etkinlik Katılım Başvurusu