TÜBİTAK ve ARGEMİP Arasında "İşbirliği Çerçeve Protokolü" İmzalandığını Sevinerek Duyururuz. Duyuru

TÜBİTAK ve ARGEMİP Arasında "İşbirliği Çerçeve Protokolü" İmzalandığını Sevinerek Duyururuz.

TÜBİTAK, ARGEMİP’in firmalar, üniversiteler ve araştırma altyapıları gibi kuruluşlar arasındaki etkileşimi artırarak Ulusal Yenilik Sistemini güçlendirdiğini değerlendirmektedir. Bu bağlamda ulusal sanayimizin ihtiyaçlarının yerli kaynaklar ile karşılanması ve birlikte çalışabilecek kuruluşların başarılı bir şekilde eşleşmesi için sivil toplum ile kamu arasında deneyim ve kaynak paylaşımını sağlamak üzere iş birliği kurmuşlardır.

İşbirliği Protokolü çerçevesinde;

  • Paydaşların TÜBİTAK destek programlarından daha etkin biçimde yararlanabilmesi için eğitim, tanıtım, bilgilendirme amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi;
  • Her iki tarafın yürüttüğü program ve çalışmalar kapsamında, hedef kitleye ulaşmak için tarafların imkânı dâhilinde duyuru ve tanıtım desteği sağlanması;
  • TÜBİTAK’ın ARGEMİP üyelerine proje yazımı konusunda eğitimler vermesi;
  • TÜBİTAK’ın işbirliği odaklı olarak yürüttüğü ve ortaklı başvuru gerektiren 1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Çağrısı, 1505 – Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı 1707- Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, SAYEM – Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması ve benzeri destek mekanizmalarında, proje ortaklarının eşleştirilmesi, proje konsorsiyumlarının oluşturulması gibi faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesi,
  • TÜBİTAK’ın yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi sürecinde, paydaş gereksinimlerinin belirlenmesi, kavramsal tasarımın yapılması gibi faaliyetler için ortak çalışma gruplarının oluşturulması,
  • TÜBİTAK tarafından yürütülen/yürütülmesi planlanan çağrılar ve programlarla ilgili görüş ve öneri paylaşımı yapılması, TÜBİTAK destek programlarının başvuru, değerlendirme, destekleme ve izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışma gruplarının oluşturulması ve iyileştirme önerilerinin getirilmesi,
  • Ar-Ge projesi çıktılarının ticarileşme performansının artması için karşılıklı bilgi alışverişi ile çözüm önerileri oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda atılacak adımlar ve etkinler belirlendikçe üyelerimizle paylaşılacaktır. İşbirliği protokolünün üyelerimiz ve bütün paydaşlar için yararlı olmasını diler, bilgilerinize sunarız.

ARGEMİP Yürütme Kurulu

TÜBİTAK ve ARGEMİP Arasında "İşbirliği Çerçeve Protokolü" İmzalandığını Sevinerek Duyururuz.

İşbirliği protokolünün üyelerimiz ve bütün paydaşlar için yararlı olmasını diler, bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku


  • 15 Eylül 2021

Ufuk Avrupa Programı Küme: 4 Endüstri Uluslararası Ağ Kurma Etkinliği

Etkinlik TÜBİTAK tarafından, Sabancı Üniversitesi ve ARGEMİP iş birliği ile 28 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Devamını Oku


  • 15 Eylül 2021