Yaratıcı Düşünme Temelleri Eğitimler

Yaratıcı Düşünme Temelleri

Online Toplantı
8 Aralık 2020 09:00
8 Aralık 2020 16:00
20 kişi
7 saat
Dr. Merih Pasin


YARATICI DÜŞÜNME TEMELLERİ


  • Yaratıcılık ile İlgili Mitler
  • Duygusal Engeller
  • Empati Kurmak-Tasarım Odaklı Düşünme Temelleri
  • Problemi/Fırsatı Tanımlamak
  • Düşünce Kalıplarını Nasıl Kırarız?
  • Test Etme

Etkinlik Katılım Başvurusu