TRIZ ile Patent Etrafından Dolanma ve Yeni Patent Alma Teknikleri Eğitimler

TRIZ ile Patent Etrafından Dolanma ve Yeni Patent Alma Teknikleri

Online Eğitim
7 Ekim 2021 09:30
8 Ekim 2021 17:00
20 kişi
1 gün
Prof. Ruhi Kaykayoğlu

 Eğitim İçeriği:

• Fikri Mülkiyet Nedir? Ar-Ge Süreçlerinde Neden Önemlidir?
• Fikri Mülkiyet Süreçlerinde Ülkemiz ve Global Tespitler.
• TSE Tanımlarını (Patent, Endüstriyel Tasarım gibi) Hatırlamak ve Bilgimizi Pekiştirmek
• Buluş Nedir? Ne Değildir?
• Patent Geliştirmenin Doğası: Örnek Patentler
• Patent Etrafından Dolanma Teknikleri
• TRIZ Yaratıcı Problem Çözme Tekniğinin Doğası
• TRIZ Desteklı Buluş Nasıl Gerçekleştirilir?
• TRIZ Yaklaşımı İle İhlal Oluşturmadan Yeni Patente Erişim Metodları
• Patent Kapsamı Etrafından Dolanmanın 4 Adımı ve Uygulamalar
           • Bilgi Toplama Süreci
           • Patenti ve İstemleri Anlama Süreci
           • TRIZ Çözüm Araçlarını Uygulama Süreci
           • İhlal Olup Olmadığını Anlama Süreci
• Örnek Vaka Çalışmaları Çalıştayı

Etkinlik Katılım Başvurusu