Triz ile Hızlı Problem Çözme Yaklaşımı Eğitimler

Triz ile Hızlı Problem Çözme Yaklaşımı

Online Eğitim
5 Ağustos 2021 09:00
6 Ağustos 2021 17:00
20 kişi
1 gün
Prof. Ruhi Kaykayoğlu

1. Gün

 

 

BÖLÜM 1 Ar-Ge de  İNOVASYON GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 

 

• Geleneksel Yaklaşımlar

 

 

•  Sistematik İnovasyon Yaklaşımı

 

 

BÖLÜM 2. Ar-Ge de PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NELERDİR?

 

 

• Tasarımcı Düşünme Mantığı: Problem Çözme Felsefesi ve Son Trendler

 

 

• Problem Çözme Teknikleri (Beyin fırtınası, 5N1K, Balık kılçığı, FMEA, İlişki Diyagramları, Pareto Analizi, Kontrol Tabloları, Altı Sigma gibi)

 

 

• Yeni Yaklaşım TRIZ in yeri

 

 

BÖLÜM 3. TRIZ YAKLAŞIMININ TEMELLERİ

 

 

•  TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?

 

 

•  TRIZ Yaklaşımının Temel Düşünme Modaliteleri Nelerdir?

 

 

BÖLÜM 4. TRIZ ARAÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ

 

 

• TRIZ Araçlarının kısa kısa tanıtımı

 

 

BÖLÜM 5. ÇELİŞKİ MANTIĞI

 

 

• Teknik Çelişkiler

 

 

• Fiziksel Çelişkiler

 

 

BÖLÜM 6. ÇELİŞKİ MANTIĞI ve ÇELİŞKİ MATRİSİ ile ÇÖZÜMLER

 

 

• 39 Çelişki Parametresi ve 39x39 Çelişki Matrisi

 

 

• 40 TRIZ Buluş Şifreleri

 

 

• Uygulamalar

 

 

2. Gün (9:30 - 16:30)

 

 

BÖLÜM 7. İDEALİTE ve KAYNAKLAR KAVRAMI

 

 

• İdealite Kavramı

 

 

• Kaynaklar ve Etkin Kullanımı

 

 

• Uygulamalar

 

 

BÖLÜM 8. FAYDALI ve ZARARLI FONKSİYONLAR

 

 

•  Problem Alanındaki Faydalı ve Zararlı Fonksiyonlar

 

 

• Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim

 

 

• Uygulamalar

 

 

BÖLÜM 9 Su-F TRIZ METODOLOJİSİ

 

 

• Su-F Yaklaşımının Temelleri

 

 

• 76 Standart Çözüm Metodları

 

 

• Uygulamalar

 

 

BÖLÜM 10 S‐EĞRİSİ ve DOKUZ PENCERE YAKLAŞIMLARI

 

 

• Sistemde Ne zaman İnovasyon Yapmak Gerekiyor-S Eğrisi Analizi

 

 

• Dokuz Pencere: Sistemlerin Dünü-Bugünü ve Yarını

 

 

•  Uygulamalar

 

 

BÖLÜM 11 TRIZ BİLİMSEL ETKİLER KILAVUZU VE OPERATÖRLER

 

 

• Bilimsel Etkiler Kılavuzu Kullanımı

 

 

• Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri

 

 

• Uygulamalar

 

 

BÖLÜM 12. PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI VE TRIZ

 

 

• TRIZ  Çözümü  İçin  ISQ  formatının  Tanıtılması  ve Örneklemeler

 

 

• TRIZ Yaklaşımı İle Nasıl Problem Çözeriz?

 

 

• TRİZ ile Çözümlerden Örneklerin sunulması

Etkinlik Katılım Başvurusu