Temel İnovasyon Becerileri Eğitimi Eğitimler

Temel İnovasyon Becerileri Eğitimi

Online
25 Temmuz 2022 09:00
26 Temmuz 2022 17:00
15
1 gün
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 24 Temmuz 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Amaç: Yenilikçi fikirlerin üretimini sağlayacak teknikler ve bu fikirlerin inovasyon yönetimine aktarılmasını sağlayacak yapıları paylaşmaktır.  Bu eğitimde problemleri çözmek için, yenilikçi fikirlerin üretiminde ve değerlendirmesinde kullanabileceğiniz teknik ve metodlara ilişkin yöntem ve süreçler paylaşılacaktır.


Kimler katılmalı: İnovasyon çalışmalarında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar


Eğitim Seviyesi: Orta


İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.

·       İnovasyon terimler ve tanımlar

·       Fikir yönetim sistemi

·       Fırsatların Analiz aşaması teknik ve metodlar

o   Mevcut teknikler (SWOT+TWOS, Benchmarking, 7Why-Tekrarlı Neden Analizi, Süreç Analizi, Histogramlar, Balık kılçığı diyagramı, Zihin haritası, Pareto analizi) hakkında bilgilendirme

o   Yenilikçi teknikler (Trend ve teknoloji analizleri, Patent ve bilgi haritalama, Yaşam döngüsü analizi, PESTEL+M analizi, Yaşam ağacı analizi  - Varlık analizi, EMPATİ Haritası) hakkında bilgilendirme

o   Çalıştay

·       Yenilikçi Fikirlerin üretmesi için teknik ve metodlar

o   Mevcut teknikler (Beyin fırtınası, TRİZ, SCAMPER, İlişki-Affinity şemaları) hakkında bilgilendirme

o   Yenilikçi teknikler (Müşteri ihtiyaçları analizi, Rakip analizi, Yokluğunda düşünme, Brain writing, Görev haritası + Müşteri Yolculuğu haritası,  Öz nitelik listeleme-Attribute listing, Strateji Tuvali – Dört Eylem Çerçevesi, Design Thinking – Tasarım Düşüncesi) hakkında bilgilendirme

o   Çalıştay

·       Proje fikirlerini değerlendirme çalışması ve değerlendirme teknikleri

o   Genel değerlendirme (De Bono Altı şapka, Fikir okyanusu, Fikir Eleği)

o   Detay değerlendirme (Fikir Terazisi, ASİT Testi)

o   Ekonomik değerlendirme (fizibilite analizi ve başabaş noktası)

o   Grupların sunumu

Etkinlik Katılım Başvurusu