Süreç İnovasyonu Eğitimi Eğitimler

Süreç İnovasyonu Eğitimi

Online
16 Ağustos 2022 09:00
16 Ağustos 2022 17:00
15
8 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 9 Ağustos 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Amaç: Dünyanın Corona sonrası geldiği yeni ortamında, yenilikçi fikirlerle yenilikçi ürün ve hizmetler sunulurken, birinci önceliklerden birisi; süreç inovasyonu yaparak maliyetleri minimize etmek, etkinliği arttırmak ve teknolojinin ekişi ile yaşamsal sorunlara çözüm üretmektir. Eğitimimizin amacı; süreç inovasyonu fırsatları, fikir üretme, proje tanımlama, projeleri hayata geçirme süreçlerini katılımcılarla paylaşmaktır.


Kimler katılmalıTüm çalışanlar


Eğitim Seviyesi: Temel


İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.


·       İnovasyon kavramları bilgilendirme

·       İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar

·       Starteji, inovasyon ve müşteriyi anlamak

·       İş ve İnovasyon stratejisi

·       Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek  

·       Müşteriyi anlamak ve değerlendirmek

·       Dış dünyayı anlamak ve değerlendirmek

·       Arttırımsal-Radikal süreç inovasyonları

·       Organizasyonel süreçlerin İnovasyonu

·       Süreçlerde teknoloji etkisi

·       Teknoloji yatırımı

·       4.sanayi devrimi sonrası 5.sanayi devrimi

·       BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin internet

·       Giyilebilir teknolojiler

·       Otomasyon ve robotlar

·     Süreç analizi teknikleri

·       Tekrarlı neden analizi

·       Sebep sonuç analizi

·       Süreç analizi

·       Histogramlar ve Pareto analizi

·       Görev haritası

·       Strateji tuvalı - 4 eylem çerçevesi

·     Süreç inovasyonu fırsatları ve maliyet-etkinlik-verimlilik

·       Direkt üretim süreçlerinde fırsatlar

·       Stok-envanter, çevrim süresi, dönüş hızlarında fırsatlar

·       Endirekt maliyetlerde ve genel giderlerde fırsatlar

·       Yönetim maliyetlerinde fırsatlar

·       Süreçlerin yeniden tasarımı

·       Fikir yönetimi süreci

·       İnovasyon süreci

Etkinlik Katılım Başvurusu