Mühendisler İçin İnovasyon Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi Eğitimler

Mühendisler İçin İnovasyon Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi

Online
19 Nisan 2022 09:00
19 Nisan 2022 17:00
15
8 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 5 Nisan 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Eğitimin Amacı: Kitlesel üretiminin trend olduğu yıllardan itibaren 40 yılık endüstri mühendisliği deneyimi ile, yalın üretime ve pandemi sonrası ise akıllı değer üretimine geçişteki yapısal dönüşümler deneyimlerle birlikte paylaşılacaktır. Katılımcıların inovasyon yönetimi bakış açısını kendi işlerine yansıtmalarını sağlamak sorgulayıcı ve geliştirici kültür ile inovasyon çalışmalarının bağını kurmak, şirket çalışanlarının inovasyon konusunda ortak bir dil kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır.


Kimler Katılmalı: İnovasyon çalışmalarında görev alan mühendisler.


Eğitimin Seviyesi: Orta


Eğitim İçeriği: 


 • Neden inovasyon yönetimi?
 • İnovasyonu tetikleyen unsurlar
 • Teknoloji ve iş trendleri
  • Verimlilik ve etkinlik yönetiminde Toplam kalite, EFQM, 6 Sigma, Yalın üretim yaklaşımı
 • Verimlilik yönetiminde yaklaşımlar (Kitlesel üretim, Yalın üretim, MUDA, SMED, OEE, JIT, KANBAN, ANDON, Değer Akışı)
 • Akıllı değer üretimi ve İnovasyon yönetimi
  • Dünya’ da İnovasyon Yönetimi alanında son gelişmeler
 • İnovasyon Yönetimi kavramları-terimleri
 • İyileştirme, geliştirme, ar-ge, buluş, yaratıcılık ve inovasyon
 • İnovasyon çeştileri ve dozları
 • Süreç inovasyonu ve teknoloji etkisi
  • Mühendisler için İnovasyon yönetimde önemli konular
 • İnovasyon kültürü ve İşbirliği Yönetimi
 • Stratejik istihbarat yönetimi
 • İnovasyon süreçleri
 • Fikri haklar Yönetimi
 • Fırsatların Analizi ve risklerinin değerlendirilmesi
 • Fikir yönetim sistemi
 • Yenilikçi Fikirlerin üretmesi için teknik ve metotlar
 • Yenilikçi fikirlerin projeye dönüşmesinde değerlendirme teknikleri
 • İnovasyon portföyü ve projeleri yönetimi

Etkinlik Katılım Başvurusu