Mühendisler İçin İnovasyon Yönetimi ve Teknikleri Eğitimler

Mühendisler İçin İnovasyon Yönetimi ve Teknikleri

Online
10 Temmuz 2023 10:00
10 Temmuz 2023 17:00
20
7 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 3 Temmuz 2023

Kitlesel üretiminin trend olduğu yıllardan itibaren 40 yılık endüstri mühendisliği deneyimi ile, yalın üretime ve pandemi sonrası ise akıllı değer üretimine geçişteki yapısal dönüşümler deneyimlerle birlikte paylaşılacaktır. Katılımcıların inovasyon yönetimi bakış açısını kendi işlerine yansıtmalarını sağlamak sorgulayıcı ve geliştirici kültür ile inovasyon çalışmalarının bağını kurmak, şirket çalışanlarının inovasyon konusunda ortak bir dil kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Eğitim Seviyesi: Orta seviye

Kimler Katılmalı: İnovasyon çalışmalarında görev alan mühendisler

İçerik:

• Neden İnovasyon Yönetimi?

• İnovasyonu Tetikleyen Unsurlar

• Teknoloji ve İş Trendleri

• Verimlilik ve Etkinlik Yönetiminde Toplam Kalite, EFQM, 6 Sigma, Yalın Üretim Yaklaşımı

• Verimlilik Yönetiminde Yaklaşımlar (Kitlesel Üretim, Yalın Üretim, MUDA, SMED, OEE, JIT, KANBAN, ANDON, Değer Akışı)

• Akıllı Değer Üretimi ve İnovasyon Yönetimi

• Dünya’ Da İnovasyon Yönetimi Alanında Son Gelişmeler

• İnovasyon Yönetimi Kavramları-Terimleri

• İyileştirme, Geliştirme, Ar-Ge, Buluş, Yaratıcılık ve İnovasyon

• İnovasyon Çeşitleri ve Dozları

• Süreç İnovasyonu ve Teknoloji Etkisi

• Mühendisler İçin İnovasyon Yönetimde Önemli Konular

• İnovasyon Kültürü ve İş birliği Yönetimi

• Stratejik İstihbarat Yönetimi

• İnovasyon Süreçleri

• Fikri Haklar Yönetimi

• Fırsatların Analizi ve Risklerinin Değerlendirilmesi

• Fikir Yönetim Sistemi

• Yenilikçi Fikirlerin Üretmesi İçin Teknik ve Metotlar

• Yenilikçi Fikirlerin Projeye Dönüşmesinde Değerlendirme Teknikleri

• İnovasyon Portföyü ve Projeleri Yönetimi

Etkinlik Katılım Başvurusu