Machine Learning Eğitimler

Machine Learning

Online Eğitim
18 Ekim 2021 09:00
19 Ekim 2021 17:00
20 kişi
1 gün
Netaş Ntelligent Institute

 Eğitim İçeriği:

Giriş/Motivasyon (Genel ve Zayıf Yapay Zeka, Derin Öğrenme Uygulamaları,İyi ve Kötü Uygulamalar)
• Numpy/Pandas/Seaborn ve Scikit-Learn Kütüphanelerinin Kullanımı
• Makine Öğrenmesine Giriş: Terminoloji, Model Doğrulama ve Değerlendirme Yöntemleri Parametre ve Hiper-Parametre Optimizasyonu
• Doğrusal Regresyon: Basit Doğrusal, Çoklu, Doğrusal, Temel Bileşen, Kısmi Küçük Kareler, Lasso, Ridge ve Elasticnet Regresyon Modelleri
• Doğrusal Olmayan Regresyon: Knn, Svr, Doğrusal Olmayan Svr, Ann, Cart, Random, Forests, Gbm, Xgboost
• Sınıflandırma Problemleri: Lojistik Regresyon, Naive Bayes, Knn, Svc, Ann, Random Forests, Gbm, Xgboost
• Gözetimsiz (Unsupervised) Makine Öğrenmesi: K-Means, Hiyerarşik Kümeleme, Temel Bileşen Analizi
• Referanslar ve Gelişmeleri Takip Etmek

Etkinlik Katılım Başvurusu