İnovasyon Yönetimi Eğitimi Eğitimler

İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Online
1 Ağustos 2022 09:00
2 Ağustos 2022 17:00
15
1 gün
Dr. Merih Pasin

Son kayıt tarihi : 25 Temmuz 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Eğitimin Amacı: Eğitimin amacı, katılımcıları kurumsal inovasyon konusunda bilgilendirmektir. Hedef koyma, ürün yaşam döngüsü, inovasyon portföyü, inovasyon bütçesinin yönetilmesi, risk yönetimi, raporlama gibi ayrıntılı konularda interaktif çalışmalar yapılacaktır.


Kazanımlar: Eğitimin sonunda katılımcılar, bir inovasyon projesinin fikirden, sunum aşamasına kadar her adımını uygulamaya hakim olacaktır.


Kimler Katılmalı: Ar-Ge proje yöneticileri, Ar-Ge merkez yöneticileri, Ar-Ge projelerinde çalışan araştırmacılar ve mühendisler katılmalıdır.


Eğitim İçeriği: 
 

Kurumsal İnovasyon Sistemleri
Hedefler, İş Stratejileri ve İnovasyon Stratejileri
İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi
Teknoloji yol haritasının oluşturulması
Teknoloji Geliştirme vs. Teknoloji Transferi
Ürün Yaşam Döngüsü


İnovasyon Portföyünün Oluşturulması
Ar-Ge ve İnovasyon Bütçesinin Yönetimi
İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması
İnovasyon Projelerinde Risk Yönetimi
İnovasyon Çıktılarının Raporlanması ve Aktarılması
İnovasyon Projelerinin Sunum Teknikleri


Etkinlik Katılım Başvurusu