İnovasyon Süreçleri Yönetimi Eğitimi Eğitimler

İnovasyon Süreçleri Yönetimi Eğitimi

Online
13 Eylül 2022 10:00
13 Eylül 2022 17:00
15
7 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 6 Eylül 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Amaç: İnovasyon süreçleri, sadece yenilikçi fikir üretmek için fikir toplamak anlamına gelmez. Yeni pazarlarda var olmak veya mevcut pazarı büyütmek veya varoluşu sürdürülebilir kılmak isteyen kuruluşların; fikir üretiminden başlayan ve pazarda başarılı olacak inovasyonları yönetebilmesi için; temel inovasyon süreçleri bu eğitimde anlatılacaktır.


Kimler katılmalı: İnovasyon çalışmalarında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar 


İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır. 

·       İnovasyon terminolojisi

·       İnovasyon yönetimi prensipleri

·       İnovasyon yönetim sistem elemanları

·       İnovasyon süreçlerine etki eden faktörler

·       İnovasyon süreçlerinin diğer süreçlerle ilişkisi

·       İnovasyon başlatıcıları

·       İnovasyon süreçleri

o   Fırsatları belirleme ve tanımlama

o   Potansiyel kavramları yaratma

o   Prototipleme / kavramsal doğrulama

o   Çözümü geliştirme

o   Pazar sürme-yaygınlaştırma

·       İnovasyon portfolyosu

·       İnovasyon projeleri yönetimi

·       İnovasyon süreçleri performansını ölçme ve değerlendirme


Etkinlik Katılım Başvurusu