İnovasyon Projeleri Yönetimi Eğitimi Eğitimler

İnovasyon Projeleri Yönetimi Eğitimi

Online
20 Ekim 2022 10:00
20 Ekim 2022 17:00
15
7 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 13 Ekim 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Amaç: Rekabet ortamında başarılı inovatif projeler gerçekleştirmek için öncelikle projenin iyi planlaması ve yönetilmesi gereklidir. İnovasyon projeleri ar-ge projelerinden farklıdır. Dolayısı ile İnovasyon projeleri yönetimi teknikleri de farklıdır. Katılımcılar; inovasyon projeleri üzerinde proje tanımlama ve planlama, yönetme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.


Kimler katılmalı: Daha önce proje yönetimi temel bilgi ve kavramlarını bilen ve inovasyon çalışmalarında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar 


İçerik: Katılımcılar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

·        İnovasyonun yaşam döngüsü

·        İnovasyon proje yönetimine giriş  

·        Ar-ge projesi ve İnovasyon projesi farkı

·        Proje yönetiminin aşamaları,

·        Program yönetimi – portföy yönetimi

·        Ulusal ve Uluslararası proje hibeleri 

         ·       Proje döngüsü yönetimi

         ·       Projenin içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

         ·       Projelerin değerlendirilmesi

         ·       Proje bütçesi 

         ·       Sözleşme ve proje başlatma, proje izleme ve sonuçlandırma

·        İnovasyon projelerine etki eden etmenler

         ·       İşbirliği Yönetimi ve fikri haklar yönetimi

         ·       Proje organizasyonu ve iletişim

·        Proje tanımlamanın önemi , Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları

·        Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar 

·        Proje planlama ve kontrol teknikleri 

·        Projelerde maliyet yönetimi / bütçe planlama ve control

·        İnovasyon projeleri yönetim metodolojileri

         ·       Agile-scrum

         ·       Stage gate

         ·       Diğer metodolojiler


Etkinlik Katılım Başvurusu