Hizmet İnovasyonu Eğitimi Eğitimler

Hizmet İnovasyonu Eğitimi

Online
6 Eylül 2022 10:00
6 Eylül 2022 17:00
15
7 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 29 Ağustos 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Amaç: Dünyanın pandemi sonrası geldiği yeni ortamında, yenilikçi fikirlerle yenilikçi hizmetler sunarken, birinci önceliklerden birisi de hem yeni hizmetlerle yeni pazarlara ulaşmak, hem de mevcut hizmetlerdeki verimlilik ve etkinliği arttırmaktır. Eğitimimizin amacı; hizmet inovasyonu fırsatları, fikir üretme, proje tanımlama, projeleri hayata geçirme süreçlerini katılımcılarla paylaşmaktır.


Kimler katılmalı: Tüm çalışanlar


Eğitim Seviyesi: Temel


İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.


·       İnovasyon kavramları bilgilendirme

·       İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar

·       Starteji, inovasyon ve Müşteriyi anlamak

·       İş ve İnovasyon stratejisi

·       Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek  

·       Müşteriyi anlamak ve değerlendirmek

·       Dış dünyayı anlamak ve değerlendirmek

·       Arttırımsal-Radikal inovasyonlar

·       Sosyal İnovasyon, Organizasyonel İnovasyon ve İş modeli İnovasyonu

·     Hizmet Sektörünün özellikleri ve İnovasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler

·       Hizmette teknoloji etkisi

·       Teknolojik yatırım – ekipman yatırımı

·       4.sanayi devriminin hizmete etkisi

·       BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin internet

·       Giyilebilir teknolojiler

·       Enerji ve ulaşım teknolojileri

·       Müşteri yolculuğu haritalama

·       Hizmet inovasyonu fırsatları

·       Yenilikçi hizmet

·       Mevcut hizmetin müşteri-faydalanıcıya sunumu

·       Örgütlenme ve yönetim süreçleri

·       Hizmetlerin yenilikçi yaklaşımlarla yeniden tasarımı

·       Fikir yönetimi süreci

·       İnovasyon süreci

Etkinlik Katılım Başvurusu