Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve İnovasyon, Ar-Ge Proje Ödüllendirme ve Fikir Yönetimi Eğitimler

Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve İnovasyon, Ar-Ge Proje Ödüllendirme ve Fikir Yönetimi

Online Eğitim
23 Eylül 2021 09:00
24 Eylül 2021 17:00
20 kişi
1 gün
Fırat Özdemir-Fatih Arslan- Özge Ata / Albert Solino

 Eğitim İçeriği:

1.Gün:
•AR-GE/Tasarım Merkezi Fiziksel Alanında Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar
•AR-GE/Tasarım Projeleri Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar
•AR-GE/Tasarım Proje Dosyaları Yönetimi ve Arşivlenmesi
•Çalışılan Saat Üzerinden Ar-Ge Gün Belirlenmesi
•Dış Görev Sürecinin Yönetilmesi ve Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar
•2244 Doktora Programı ile Ar-Ge Merkezi İlişkisi
•AB Projeleri ile Ar-Ge Merkezi İlişkisi
•Yüksek Lisans –Doktora Derslerine Katılım ile Ar-Ge Merkezi Uygulama İlişkisi
2.Gün:
•En iyi Uygulama Örnekleri: Ar-Ge Proje Yönetimi
•En iyi Uygulama Örnekleri: Ar-Ge Ödüllendirme Sistemi
•En iyi Uygulama Örnekleri: Ar-Ge Performans Yönetimi
•En iyi Uygulama Örnekleri: OKR Metodolojisinin Ar-Ge'ye Uyarlanması
•7256 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge kanununda yapılan mevzuat değişikliklerin incelenmesi
•AR-GE /Tasarım Süreçlerine İlişkin Giderlerin Takibi
•Ar-GE/Tasarım Merkezi SGK Beyanları
•Ar-GE/Tasarım Merkezi Gelir İdaresi Beyanları
•Ar-GE/Tasarım Merkezi Personel Dosyaları Detayları
•Ar-GE/Tasarım Merkezi Proje bazlı Muhasebe Kayıt Sistemi Detayları
•Ar-GE/Tasarım Merkezi Denetimlerinde dikkat edilecek kritik konular

Etkinlik Katılım Başvurusu