Döngüsel Ekonomide Verimlilik ve İnovasyon Eğitimi Eğitimler

Döngüsel Ekonomide Verimlilik ve İnovasyon Eğitimi

Online
31 Mart 2022 10:00
31 Mart 2022 17:00
15
7 saat
Müjgan Çetin

Son kayıt tarihi : 15 Mart 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Eğitimin Amacı: Döngüsel ekonomide, kaynak tüketiminin ve israfın azaltılmasında verimlilik ve etkinlik yönetimi bir kez daha önemini göstermiştir. Programımızın amacı; kuruluşun inovasyon ve verimlilik yönetimi çalışmalarında pandemi sonrası UNDP, AB ve ülkemizde uymak zorunda olduğumuz yapısal dönüşümlerde süreç inovasyonunun önemini ve etkilerini paylaşmaktır. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin işletmelerimizde kaynak kullanımı, israf ve verimlilik bakış açımıza yenilikçi yaklaşımlarla çözüm bulma çalışmalarında İnovasyon yaklaşımlarına ilişkin bilgiler aktarılacaktır.

  

Kimler katılmalı: 

Daha önce sürdürülebilirlik ve verimlilik çalışmalarında görev alan ve kavramlara aşina yönetici ve çalışanlar

 

İçerik: Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki içerikte konular aktarılacaktır.

 

Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, COP26, UNDP hedefleri, Yeşil mutabakat

6 Sigma, mükemmeliyet modeli, toplam kalite

Kitlesel üretimden, yalın üretime ve sonrasında akıllı değer üretimine dönüş

 

Dünya’ da İnovasyon Yönetimi alanında son gelişmeler

İnovasyon Yönetimi kavramları-terimleri

İyileştirme, geliştirme, ar-ge, buluş, yaratıcılık ve inovasyon

İnovasyon çeşitleri ve dozları

 

İnovasyon yönetim sistemi prensipleri ve inovasyon yönetim sistemi kurmak

İnovasyon Yönetimi kültürü ve İşbirliği Yönetimi

İnovasyon stratejisi ve liderliği

İnovasyon fırsatları ve riskleri değerlendirme

İnovasyon süreçleri

İnovasyon portföyü ve projeleri yönetimi

 

Yenilikçi yönetmelerle verimlilik ve sürdürülebilirlik yönetimi

Verimlilik ve etkinlik kavramları

Verimlilik ve İnovasyon

Süreç inovasyonu ve teknoloji etkisi (digital dönüşüm, BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin internet, Giyilebilir teknolojiler, Otomasyon ve robotlar v.b)

Süreç inovasyonu fırsatları (Direkt üretim süreçlerinde fırsatlar, stok-envanter, çevrim süresi, dönüş hızlarında fırsatlar, endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde fırsatlar, genel yönetim maliyetlerinde fırsatlar)

Etkinlik Katılım Başvurusu