Ar-Ge Merkezlerinde Geleneksel Problem Çözme Teknikleri Eğitimler

Ar-Ge Merkezlerinde Geleneksel Problem Çözme Teknikleri

Online
17 Ekim 2023 10:00
18 Ekim 2023 17:00
20
1 gün
Kaykayoglu Innovation Group

Tarih: 17-19 Ekim 2023

Saat: 10.00-17.00

Konum: Online

Eğitmen: Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu

Eğitim İçeriği:

• 1.Gün

o Problem Çözüm Öncesi Problem Çözücülerin Düşünme Becerilerini Artırmak

o Kritik Düşünmek

o Analitik Düşünmek

o Yaratıcı Düşünmek

o Tasarımcı Düşünmek

o Ekipsel Düşünmek

o Pozitif Düşünmek

o Ar-Ge Merkezlerinde Problem Alanlarının Çıkartılması ve Problemlerin Sınıflandırılması

o “7 Adımlı Problem Çözme” Yaklaşımının Tanımlanması

o Problemlerin Farkına Varılması

o Problemlerin Tanımlanması

o Problemlerin Analizi

o Problemlere Çözüm Geliştirmek

o En İyi Çözümlere Karar Vermek

o Çözümü Uygulamak

o Öğrenme Çözümü Geliştirmek

o Geleneksel Temel Problem Analizi ve Çözümünde Kullanılacak Tekniklerin Öğrenilmesi

o Beyin Fırtınası

o Akıl Haritası

o 5n 3k Yaklaşımı

o Balık Kılçığı Yaklaşımı

o Ağaç Diyagramı Yaklaşımı

o Pareto Analizi

o SWOT Analizi

o Puko Analizi

o Dokuz Pencere Yaklaşımı

o 5w Yöntemi

• 2.Gün

o İleri Problem Analizi ve Çözümünde Kullanılacak Tekniklerin Öğrenilmesi

o FMEA

o 8d

o Altı Sigma

o Taguchi

o Uygulamalar

o Yalın Problem Çözme Yaklaşımı

o A3 Yaklaşımı

o Uygulamalar

o Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi ve Sürekli Hale Getirilmesi

o İşletme Problemlerinden Vakalar ve Uygulamalar

Etkinlik Katılım Başvurusu