AB Projelerinde Kullanılan Teknikler ve Araçlar, AB Projeleri Bütçe Yönetimi Eğitimi Eğitimler

AB Projelerinde Kullanılan Teknikler ve Araçlar, AB Projeleri Bütçe Yönetimi Eğitimi

Online
13 Ekim 2022 09:00
13 Ekim 2022 14:00
15
5 saat
PMO Partners

Son kayıt tarihi : 6 Ekim 2022


Son kayıt tarihinde yeterli sayıda kayıt olmadığı takdirde eğitim iptal edilecek veya ertelenecektir.


Eğitimin Amacı: AB ülkelerine, AB Komisyonun verdiği fon programı ile girmek isteyen firmaların fon alım süreçlerindeki başvuru öncesi, başvuru ve başvuru sonrasındaki süreçlerini öğreten programdır. 


Kimler Katılmalı: AB proje yazım sürecine başlayan ya da AB proje tecrübesi olmayıp farkındalık kazanmak isteyen firmalar.


Gereklilikler: AR-GE merkezi olan, teknoloji ve yenilikçilik içeren ürün ve hizmet gamına sahip her sektörde ve ölçekteki firmalar.


Eğitim Seviyesi: Temel


İçerik:


1. AB Projelerinde Kullanılan Teknikler ve Araçlar

AB Projelerinin yönetiminde portalların tanıtımı, sistemlerin kullanımı

2. AB Projelerinde Bütçe Yönetimi

Proje yaşam döngüsü maliyetlendirmesi, maliyet yönetimi planlama, bütçe belirleme ve kontrolü

Etkinlik Katılım Başvurusu