ARGEMİP İçgörü Çalıştayı Çalıştay

ARGEMİP İçgörü Çalıştayı

Online Toplantı
9 Aralık 2020 10:00
9 Aralık 2020 17:00
Katılımcı sınırlaması yok.
7 saat
Dr. Umut Ekmekçi


Oldukça keyifli ve verimli geçen Çalıştay'da üyelerimiz 5 ayrı konudaki grup çalışmaları ile,


  • Pandemi süresince ve sonrasında küresel ve ulusal ekonomide ortaya çıkan / çıkacak olan değişimleri, eğilimleri kapsamlı olarak analiz ettiler,
  • Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, Ar-Ge Merkezleri için oluşacak hem ihtiyaçları, hem de yeni fırsat alanlarını tespit ettiler,
  • İhtiyaçlara cevap vermek ve fırsatlardan faydalanabilmek için takip edilmesi gereken stratejileri ve alınması gereken aksiyonları detaylı olarak tanımladılar.


Geniş ve aktif katılımla gerçekleşen ve birlikte düzenlediğimiz çalıştayımız nedeniyle öncelikle Dr. Umut Ekmekçi’ye ve tüm katılımcılarımıza, Sistem Global Danışmanlığa ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz.


Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkacak detaylı raporumuzu da sizlerle paylaşacağız.

Etkinlik Katılım Başvurusu