AB Fonlarıyla Ar-Ge Nasıl Yapılır?

  • 17 Mart 2020
  • Zeynep Sarılar

Ar-Ge Merkezleri Yürütme Süreçleri

  • 26 Şubat 2020
  • Mine Küçük Üstünbaş

1071 Programı ve Era-Net Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı

Sabancı Üniversitesi uzmanlarından Abdurrahman Türk üyelerimizi bilgilendirdi.

  • 21 Şubat 2020
  • Abdurrahman Türk / Sabancı Üniversitesi

Çevik Proje Yönetimi

Etkinlik, Turkcell Agile Office'den Ender Can Komay'ın sunumuyla gerçekleşti.

  • 7 Ocak 2020
  • Ender Can Komay / Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi

İnovasyon Yönetimi

  • 14 Kasım 2019
  • Dr. Merih Pasin